MC Systems KFT.

tanácsadás, menedzsment és pr szolgáltatások
MC Systems KFT.
Olyan kereskedők, amelyek szerződéses alapon vagy díj ellenében tanácsadást és segítséget nyújtanak a magán, nonprofit és állami szervezetek vezetéséhez. A nyújtott szolgáltatások felölelhetik a stratégiai és szervezeti tervezést, a pénzügyi tervezést és költségvetés-készítést, a marketingcélok kidolgozását, az információs rendszerek tervezését, az emberi erőforrásokkal kapcsolatos politikák kidolgozását, az eljárások tervezését és a PR-szolgáltatásokat is.