Impresszum

ÜzemeltetőOTP Mobil Szolgáltató Kft.
Székhely1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.
Ügyfélszolgálat:[email protected] +36 1/20/30/70 3-666-611
Cégjegyzékszám:01-09-174466
Nyilvántartó hatóság:Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:24386106-2-42
Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Kft., 1144 Budapest, Ormánság u. 4.

Etikai tájékoztatás

Az OTP Mobil működésében kiemelt jelentőségű az eredményesség és a hatékonyság növelése, a kockázatok kezelése, a maradéktalan megfelelés a külső előírásoknak. Ennek elősegítése érdekében az OTP Mobil Kft. vezetése kiemelten fontosnak tartja az egyértelmű, egységes etika szabályok alkalmazását.

Az etikai tájékoztatás célja, hogy a Társasággal kapcsolatban állók számára világos és egyértelmű irányelveket, elvárásokat fogalmazzon meg az etikus üzleti működéssel kapcsolatban, a Társaság és az OTP Bankcsoport értékeinek védelme érdekében.

Az OTP Mobil Kft., az OTP Csoport tagjaként elkötelezett jogszerű és etikus társasági kultúra mellett, mely biztosítja a Társaság hosszútávú prudens és etikus működését. Az OTP Mobil emellett elkötelezett az olyan szabályozási, végrehajtási és ellenőrzési rendszer kidolgozása, üzemeltetése és alkalmazása mellett, amely a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kritériumoknak és alapvető üzleti érdekeinek megfelelően biztosítja a banktitok, az értékpapírtitok, valamint a személyes adatok megőrzését, védelmét. Az OTP Banksoport zéró toleranciát hirdetett a vesztegetés, a jogtalan előnyszerzés minden formájával szemben.

Az OTP Mobil elkötelezett abban, hogy betartsa azokat a nemzetközi szankciós rendelkezéseket, melyeket a nemzeti jogszabályok írnak elő, valamint nemzetközi szervezetek és egyes államok hatóságai bocsátottak ki. Az OTP Bankcsoport elkötelezett a társadalmi felelősségvállalás iránt, valamint tiszteletben tartja és támogatja az emberi jogoknak a nemzetközi egyezményekben rögzített védelmét. Ennek megfelelően az OTP Bankcsoport törekszik arra, hogy ne vegyen részt olyan finanszírozásban és kereskedelmi tranzakcióban, amelyhez kapcsolódó árukat katonai konfliktusokban, vagy az emberi jogok egyéb megsértésében használhatnak fel.