Impresszum

Üzemeltető OTP Mobil Szolgáltató Kft.
Székhely 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.
Ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@simple.hu +36 1/20/30/70 3-666-611
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24386106-2-44
   
Tárhelyszolgáltató: Tárhely.Eu Kft., 1144 Budapest, Ormánság u. 4.

Etikai, jogsértés bejelentési tájékoztatás

Az OTP Mobil Kft. a Bejelentésekről szóló törvény (2023. évi XXV. törvény) hatálya alá tartozó belső visszaélés-bejelentési rendszert (Bejelentési rendszert) üzemeltet.

A Bejelentési rendszer célja, hogy lehetőséget biztosítson a Bejelentők számára a jogszabálysértések vagy az OTP Csoport Etikai Kódexe megsértésének, valamint a Bejelentésekről szóló törvény szerinti visszaéléseknek a bejelentésére. A Bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Az OTP Csoport működésének alapja a jogszerű, tisztességes és etikus magatartás, amelynek érvényre juttatására mindig különös figyelmet fordítunk.

Ennek része az is, hogy mindenki számára – akár ügyfelünk vagy munkavállalónk, akár bárki más személy – lehetőséget biztosítunk arra, hogy bejelentést tegyen, ha álláspontja szerint az OTP Csoport bármely tagjának tevékenysége

  • nem felel meg a törvényi követelményeknekvagy
  • sérti az Etikai kódexünkben rögzített normákat.

Bejelentés tehető

  • online, az etikai, jogsértés bejelentésre szolgáló felületünkön – kiválaszthatja, hogy bejelentését az OTP Csoportot irányító OTP Banknak vagy valamelyik csoporttagnak kívánja benyújtani.
  • levélben a Compliance Officernek címezve (1138 Budapest, Váci út . 135-139. B. ép. 5. em.)
  • e-mailben a compliance@otpmobil.com e-mail címen
  • személyesen munkaidőben (előzetesen e-mailen egyeztetett időpontban) a Compliance Officernél

Felhívjuk figyelmét, hogy a jogsértések, illetve etikai bejelentések fogadására biztosított vonal nem azonos az OTP Mobil ügyfélszolgálatával, amennyiben valamely termékkel/szolgáltatással kapcsolatban kíván észrevételt vagy panaszt tenni, akkor azt az ügyfélszolgálat elérhetőségein (ugyfelszolgalat@simple.hu, 0-24 órás telefonos elérhetőség: +36 1/20/30/70 3666 611, illetve a https://simple.hu/kapcsolat/ űrlap kitöltésével) teheti meg.

Az OTP Mobil működésében kiemelt jelentőségű az eredményesség és a hatékonyság növelése, a kockázatok kezelése, a maradéktalan megfelelés a külső előírásoknak. Ennek elősegítése érdekében az OTP Mobil Kft. vezetése kiemelten fontosnak tartja az egyértelmű, egységes etika szabályok alkalmazását. Az OTP Csoport nyomós érdekét védő magatartási szabályok az Etikai Kódexben és Partneri Etikai Kódexben találhatóak, mely alább érhetőek el:

A Bejelentések kezeléséhez kapcsolódó tájékoztatók:

Hogyan vizsgáljuk ki a bejelentéseket?

  • Bizalmasan – A bejelentésben megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azokat csak az esetet kivizsgáló kollégáink ismerhetik meg. Emellett Ön névtelenül is tehet bejelentést.
  • Hátrányoktól mentesen – Önt semmilyen hátránynem értheti a jóhiszemű bejelentése miatt. Ezt a bejelentők védelméről szóló tájékoztatónkban foglaltak szerint garantáljuk.
  • Pártatlanul és objektíven – A jogsértéssel kapcsolatos vagy etikai bejelentésekre az ezzel megbízott szervezeti egységünk a bejelentésben megadott és a vizsgálattal feltárt információkat figyelembe véve, részrehajlás nélkül tesz megállapításokat.

Mennyi idő alatt vizsgálják ki a bejelentésem?
Bejelentését a beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgáljuk: megállapítjuk, hogy történt-e szabály- vagy jogsértés, és ha igen, megtesszük a szükséges lépéseket az ügy megoldása érdekében.
Különösen indokolt esetben az ügyintézési határidő legfeljebb három hónapra változtatható. A hosszabbításról és annak indokáról a döntés után a lehető leggyorsabban tájékoztatjuk Önt.

Hogyan értesítenek a kivizsgálás eredményéről?
A bejelentés során megadott elérhetőségén, írásban értesítjük Önt.

Tehetek bejelentést névtelenül is?
Igen, lehetőséget biztosítunk a névtelen bejelentésre is.

De abban az esetben, ha nem ad meg semmilyen elérhetőséget sem, akkor nem fogjuk tudni tájékoztatni Önt a vizsgálat eredményéről, valamint nem tudjuk Önnek jelezni, ha esetleg további információra lenne szükségünk az esettel kapcsolatban az érdemi vizsgálat lefolytatásához.

Az OTP Mobil Kft., az OTP Csoport tagjaként elkötelezett jogszerű és etikus társasági kultúra mellett, mely biztosítja a Társaság hosszútávú prudens és etikus működését. Az OTP Mobil emellett elkötelezett az olyan szabályozási, végrehajtási és ellenőrzési rendszer kidolgozása, üzemeltetése és alkalmazása mellett, amely a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kritériumoknak és alapvető üzleti érdekeinek megfelelően biztosítja a banktitok, az értékpapírtitok, valamint a személyes adatok megőrzését, védelmét.

Az OTP Mobil működésében kiemelt jelentőségű az eredményesség és a hatékonyság növelése, a kockázatok kezelése, a maradéktalan megfelelés a külső előírásoknak. Ennek elősegítése érdekében az OTP Mobil Kft. vezetése kiemelten fontosnak tartja az egyértelmű, egységes etika szabályok alkalmazását. Az etikai tájékoztatás célja, hogy a Társasággal kapcsolatban állók számára világos és egyértelmű irányelveket, elvárásokat fogalmazzon meg az etikus üzleti működéssel kapcsolatban, a Társaság és az OTP Bankcsoport értékeinek védelme érdekében.